Informacje kontaktowe

*Konsultanci DRJ nie są pracownikami przedsiębiorstwa i nie mają prawa udzielać oświadczeń woli za przedsiębiorstwo Dr Juchheim Cosmetics. W swoim działaniu reklamowym, marketingowym i sprzedażowym działają jako samodzielni i niezależni przedsiębiorcy i na własny rachunek.

Masz jakieś pytania?